Avira Anti Virus 15.0.43.24

Avira Anti Virus 15.0.43.24

Avira – 4,4MB – Shareware – Windows
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
Trao giải thưởng bảo vệ chống vi-rút miễn phí cho PC & Mac. An toàn thiết bị của bạn chống lại phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp. Trong khi Aviras hệ thống máy quét bảo vệ bạn khỏi tất cả các loại phần mềm độc hại, thanh công cụ của chúng tôi bổ sung sát riêng tư của bạn và bao gồm một cố vấn uy tín, tỷ lệ bảo mật của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Tổng quan

Avira Anti Virus là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Avira.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.996 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Avira Anti Virus là 15.0.43.24, phát hành vào ngày 16/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/07/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 15.0.43.24, được sử dụng bởi 62 % trong tất cả các cài đặt.

Avira Anti Virus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,4MB.

Người sử dụng của Avira Anti Virus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Avira Anti Virus!

Cài đặt

người sử dụng 16.996 UpdateStar có Avira Anti Virus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản